ขายแท่นตัดกระเบื้อง มือสอง

ขายแท่นต้ดกระเบื้อง ระบบไฟฟ้า ยี่ห้อ Rubi ของสเปน ราคา 15000 บาท

เบอร์โทร 086-6615713 คุณวีระศักดิ์