ขายโม่ปูนมือสอง

โม่ปูนรวมมอเตอร์ marton ราคา 19000 บาท 

โม่ปูนเปล่าใบละ 13,000 บาท โม่ 1 ถุง

เบอร์โทร 086-6615713 คุณวีระศักดิ์