ขายโม่ปูนมือสอง

โม่คอนกรีตติดเครื่องยนต์ยันม่าร์ TA 60 ราคา 20,000 บาท

โม่คอนกรีตติดมอเตอร์ 3 แรงมิตซูราคา 19,500 บาท

โม่ปูนเปล่าใบละ 13,000 บาท โม่ 1 ถุง

เบอร์โทร 086-6615713 คุณวีระศักดิ์