ตู้เชื่อม

รับซื้อตู้เชื่อม ทุกสภาพ ให้ราคาสูง

**ไม่รับซื้อของผิดกฎหมายของโจรทุกกรณี!**

เบอร์โทร 086-6615713 คุณวีระศักดิ์