ยูเอส แจ็คเบส

รับซื้อยูเอส แจ็คเบส 40 เซนติเมตร 60 เซนติเมตร 80 เซนติเมตร ตัวที่สภาพดี ใช้งานได้ เกลียวหมุนได้ ไม่หัก ไม่งอ ไม่บิด

ตัวผอม ตัวกลวง ตัวอ้วน ให้ราคาสูง

ท่านใดมีสินค้าที่จะขาย เราพร้อมบริการถึงที่ฟรี

เราพร้อมไปทั่วประเทศ ถ้ามียูเอส แจ็คเบสจำนวนมาก เราพร้อมให้ราคาสูง

**ไม่รับซื้อของผิดกฎหมายของโจรทุกกรณี!**

เบอร์โทร 086-6615713 คุณวีระศักดิ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *