ยูเฮด แจ็คเบส

รับซื้อยูเฮด แจ็คเบส

รับซื้อยูเฮด แจ็คเบส 40 เซนติเมตร 60 เซนติเมตร 80 เซนติเมตร ตัวที่สภาพดี ใช้งานได้ เกลียวหมุนได้ ไม่หัก ไม่งอ ไม่บิด

ตัวตัน ตัวกลวง ให้ราคาสูง

รับซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง​

ท่านใดมีสินค้าที่จะขาย เราพร้อมบริการถึงที่

เราพร้อมไปทั่วประเทศ ถ้ามียูเฮด แจ็คเบสจำนวนมาก เราพร้อมให้ราคาสูง

**ไม่รับซื้อของผิดกฎหมายของโจรทุกกรณี!**

เบอร์โทร 086-6615713 คุณวีระศักดิ์