แบบเหล็ก

แบบเหล็ก

รับซื้อแบบเหล็กขนาด 20 เซนติเมตร 25 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร 35 เซนติเมตร 40 เซนติเมตร 45เซนติเมตร 50 เซนติเมตร 55 เซนติเมตร 60 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร 1.50 เมตร 1.80 เมตร ทุกสภาพ ถ้าไม่บุบลอนไม่เบี้ยว ให้ราคาสูง

รับซื้อแบบเหล็ก เหมาแบบเหล็ก ซื้อเป็นแผ่น

รับซื้อตามไซต์งานไม่ต้องขนกลับ รับซื้อตามโกดังเก็บของ รับซื้อกับเจ้าของโดยตรง ให้ราคาสูง

**ไม่รับซื้อของผิดกฎหมายของโจรทุกกรณี!**

เบอร์โทร 086-6615713 คุณวีระศักดิ์