รถดั๊มเปอร์

รถดั๊มเปอร์

รับซื้อรถดั๊มเปอร์ ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ ราคาดี

**ไม่รับซื้อของผิดกฎหมายของโจรทุกกรณี!**

เบอร์โทร 086-6615713 คุณวีระศักดิ์